https://link.cellcom.co.il/store/internet/packages/

המחיר לשנה|100Mb מהירות מירבית 40-100Mbps/3Mbps המחיר לאחר שנה ₪119|40Mb מהירות מירבית 20-40Mbps/3Mbps המחיר לאחר שנה 109 ₪|15Mb מהירות מירבית 7.5-15Mbps/0.8Mbps המחיר לאחר שנה 99₪|המהירות בהתאם לתשתית: מהירות הורדה/העלאה מינימאלית בכל החבילות 0.01MBps

https://link.cellcom.co.il/store/telephone/packages/

בכפוף לתשתית אינטרנט. ללא הגבלה ליעדים בארץ. בכפוף לשימוש סביר: עד 3600 דקות שיחה בישראל במחזור חיוב. תעריף חריגה 14.80 אג' לדקה. כרוך בדמי התקנה חד פעמיים. בכפוף לתנאי השירות והתוכנית.

  • שיחות לחו"ל
  • אינטרנט ביתי
  • טלפון ביתי